Vuosikokouksen esityslista KaKiPo

Kaarinan Kiekko-Pojat ry vuosikokous

Aika: 15.6.2023 klo 18:30

Paikka: Tele1 - Areena, Erotuomarinkatu 6

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle
  • Puheenjohtaja
  • Sihteeri
  • Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  • Ääntenlaskijat
 3. Todetaan
  • Läsnäolijat
  • Äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään toiminnantarkastajan antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille
 7. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi
  • Toimintasuunnitelma
  • Talousarvio
  • Päätetään mitkä urheilulajit ovat mukana seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
 8. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 9. Valitaan seuraavaksi vuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.
 10. Valitaan kahdeksi seuraavaksi vuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan jäsenet erovuorossa olevien tilalle.
 11. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
 12. Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.
 13. Valitaan edustajat SLU:n, Lounais Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n ja SLU:n jäsenliittojen vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellämainittuihin kokouksiin.
 14. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 § mukaisesti vireille panemat asiat
 15. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa

Kiekko-Pojat Kaarina hallitus