Taitovalmentaja hanke

24.11.2020

Lauantaina koolla ollut Jääkiekkoliiton liittovaltuusto on hyväksynyt esityksen taitovalmentajaprojektin jatkosta kausille 2021–24. Vaikka talouteen liittyy korontilanteen vuoksi epävarmuustekijöitä, yhteinen tahtotila on hienon projektin jatkaminen mahdollisimman laajana.

Taloustilanteen vuoksi tarkat tukisummat päätetään kausikohtaisesti budjetin yhteydessä, näin ollen kauden 2021–22 tuki päätetään kesäkuun 2021 liittovaltuuston kokouksessa.

Kausikohtainen budjetti asettuu tulevilla kausilla nyt esitetyn 500.000 euron ja viime kausien maksimisumman, 750.000 euron, välille.

Seuroille toteutettu kysely toimi ohjenuorana tuen vuosien 2021–24 toteutusmallin suunnittelussa.

Jatkossa taitovalmentajatuki jakautuu kahteen osaan:

  • Tuki 1, jonka kautta tuetaan valtakunnallisesti sateenvarjojen kautta seurojen urheilutoiminnan vahvistamista.
  • Tuki 2, jonka kautta tuetaan alueellisesti pienten seurojen toimintaa erillisillä ostopalvelusopimuksilla mm. muiden seurojen, liikunnan aluejärjestöjen tai yrittäjien kautta.
  • Lisäksi koulutusta varten tehdään vuotuinen varaus tukeen.

Seurojen valinta tehdään määrittelemällä tarpeet valtakunnallisesti ja alueellisesti. Seurat valitaan suoraan ilman hakuprosessia varmistaen riittävä maantieteellinen kattavuus. Mukaan valittavien seurojen tulee liittyä Tähtiseuraprosessiin.

Lataa Liitteet: