Tapahtumat

HC INDIANS KAARINA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA:

1. KOKOUKSEN AVAUS

2. VALITAAN KOKOUKSELLE PUHEENJOHTAJA, SIHTERI, KAKSI PÖYTÄKIRJAN

TARKASTAJAA JA ÄÄNTENLASKIJAT

3. TODETAAN LÄSNÄOLIJAT JA ÄÄNIOIKEUTETUT JÄSENET

4. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

5. ESITETÄÄN VAHVISTETTAVAKSI JOHTOKUNNAN LAATIMA VUOSI –JA

TILIKERTOMUS JA ESITETÄÄN TOIMINNANTARKASTAJIEN ANTAMA

LAUSUNTO SEKÄ PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA

6. PÄÄTETÄÄN TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ ASIANOMAISILLE

7. VAHVISTETAAN TULEVAKSI TOIMINTAKAUDEKSI

a) toimintasuunnitelma

b) talousarvio

c) mitkä urheilulajit ovat mukana seuran ohjelmassa tulevana toimikautena.

d) sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten

8. VAHVISTETAAN LIITTYMIS-, JÄSEN- JA KANNATTAJAMAKSUJEN SUURUUS

9. VALITAAN SEURAAVAKSI TOIMINTAVUODEKSI TÄYSI-IKÄISTEN JÄSENTEN

KESKUUDESTA JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJA, JOTA MYÖS KUTSUTAAN

SEURAN PUHEENJOHTAJAKSI

10. VALITAAN KAHDEKSI SEURAAVAKSI TOIMINTAVUODEKSI TÄYSI-IKÄISTEN

JÄSENTEN KESKUUDESTA JOHTOKUNTAAN 4 JÄSENTÄ EROVUOROSSA

OLEVIEN TILALLE.

11. VALITAAN TOIMINNANTARKASTAJA JA HÄNELLE VARAHENKILÖ

12. VALITAAN PUHEENJOHTAJA JA JÄSENET KUTAKIN SEURAN OHJELMASSA

OLEVAA URHEILUMUOTOA EDUSTAVAAN JAOSTOON SEKÄ MUUT

TARVITTAVAT TOIMIHENKILÖT

13. VALITAAN EDUSTAJAT SLU:N, LOUNAIS-SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILU

RY:N JA SLU:N JÄSENLIITTOJEN VUOSI – YM. KOKOUKSIIN TAI ANNETAAN

JOHTOKUNNALLE VALTUUDET HENKILÖIDEN VALITSEMISEKSI

EDELLÄMAINITTUIHIN KOKOUKSIIN

14. KÄSITELLÄÄN JOHTOKUNNAN ESITTÄMÄT TAI JÄSENTEN 11. PYKÄLÄN

MUKAISESTI VIREILLE PANEMAT ASIAT

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

KIEKKO-POJAT KAARINA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA:

1. KOKOUKSEN AVAUS

2. VALITAAN KOKOUKSELLE PUHEENJOHTAJA, SIHTERI, KAKSI PÖYTÄKIRJAN

TARKASTAJAA JA ÄÄNTENLASKIJAT

3. TODETAAN LÄSNÄOLIJAT JA ÄÄNIOIKEUTETUT JÄSENET

4. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

5. ESITETÄÄN VAHVISTETTAVAKSI JOHTOKUNNAN LAATIMA VUOSI –JA

TILIKERTOMUS JA ESITETÄÄN TOIMINNANTARKASTAJIEN ANTAMA

LAUSUNTO SEKÄ PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA

6. PÄÄTETÄÄN TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ ASIANOMAISILLE

7. VAHVISTETAAN TULEVAKSI TOIMINTAKAUDEKSI

a) toimintasuunnitelma

b) talousarvio

c) mitkä urheilulajit ovat mukana seuran ohjelmassa tulevana toimikautena.

d) sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten

8. VAHVISTETAAN LIITTYMIS-, JÄSEN- JA KANNATTAJAMAKSUJEN SUURUUS

9. VALITAAN SEURAAVAKSI TOIMINTAVUODEKSI TÄYSI-IKÄISTEN JÄSENTEN

KESKUUDESTA JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJA, JOTA MYÖS KUTSUTAAN

SEURAN PUHEENJOHTAJAKSI

10. VALITAAN KAHDEKSI SEURAAVAKSI TOIMINTAVUODEKSI TÄYSI-IKÄISTEN

JÄSENTEN KESKUUDESTA JOHTOKUNTAAN 4 JÄSENTÄ EROVUOROSSA

OLEVIEN TILALLE.

11. VALITAAN TOIMINNANTARKASTAJA JA HÄNELLE VARAHENKILÖ

12. VALITAAN PUHEENJOHTAJA JA JÄSENET KUTAKIN SEURAN OHJELMASSA

OLEVAA URHEILUMUOTOA EDUSTAVAAN JAOSTOON SEKÄ MUUT

TARVITTAVAT TOIMIHENKILÖT

13. VALITAAN EDUSTAJAT SLU:N, LOUNAIS-SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILU

RY:N JA SLU:N JÄSENLIITTOJEN VUOSI – YM. KOKOUKSIIN TAI ANNETAAN

JOHTOKUNNALLE VALTUUDET HENKILÖIDEN VALITSEMISEKSI

EDELLÄMAINITTUIHIN KOKOUKSIIN

14. KÄSITELLÄÄN JOHTOKUNNAN ESITTÄMÄT TAI JÄSENTEN 11. PYKÄLÄN

MUKAISESTI VIREILLE PANEMAT ASIAT

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN